Proceedings of the International Geometry Center

ISSN-print: 2072-9812
ISSN-online: 2409-8906
ISO: 26324-2012

Про журнал «Праці міжнародного геометричного центру»

На базі Одеського національного технологічного університету з 2004 року за підтримки Академії Наук України, Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, Московського державного університету та Благодійного фонду «Наука» проводиться щорічна Міжнародна наукова конференція «Геометрія в Одесі». За цей час було сформовано сильну команду вчених з України, Росії, Чехії, Вірменії, Ізраїль, США, Румунії, Австрії, Норвегії, Франції, Нідерландів, Польщі, Туреччини, Естонії та Канади.

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована в Одеський національний технологійчний університет.

«Праці міжнародного геометричного центру» зареєстровано Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Рішенням ради №226, протокол №4 від 1.02.2024 (Ідентифікатор медіа: R30-02575), ISSN 2072-9812, ISSN 2409-8906 (Online), ISO 26324:2012.

Науково-періодичне видання «Праці міжнародного геометричного центру» включено до категорії "А" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 24.09.2020 № 1188 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 вересня 2020 року» за спеціальностями 111, 113 та галузями знань фізико-математичні науки.

Метою видання журналу "Праці міжнародного геометричного центру" є консолідація та підтримка досліджень з геометрії, топології та динамічних систем. Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітленням найбільш важливих та актуальних проблем у галузі математики та її застосувань, зокрема у диференціальній геометрії, топології, математичній фізиці та динамічних системах.

    Публікація статей здійснюється за такими напрямками:
  • алгебраїчні методи в геометрії;
  • диференціальна геометрія у цілому;
  • геометрія та топологія диференційованих многовидів;
  • загальна й алгебраїчна топологія;
  • геометричні й топологічні методи у природничих науках;
  • застосування геометричних методів до сучасних задач: механіки суцільних середовищ, теорії управління, математичної фізики.

Роботи публікуються українською та англійською мовами.

Плати за публікації немає.

Періодичність видання – 3 рази на рік.

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є "Клуб молодих вчених".

Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Unicheck(поточна), Viper, eTXT (попередня).

З 2014 року наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS) яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки. До 31 грудня 2014 року статті можна подавати як електронною поштою так і через платформу OJS, попередньо зареєструвавшись там як користувач. З 1 січня 2015 року матеріали в публікацію будуть прийматися виключно через платформу Open Journal Systems.

Наша теперішня сторінка на Open Journal Systems Посилання

Видавцем журналу «Праці міжнародного геометричного центру» є Одеський національний технологічний університет

Підтримка: Центр видання наукової періодики та інформаційної підтримки Посилання