Proceedings of the International Geometry Center

ISSN-print: 2072-9812
ISSN-online: 2409-8906
ISO: 26324-2012

Для авторів

Шановні автори, просимо присилати статті електронною поштою на електронну адресу: proceedings.igc@gmail.com або подавати їх за допомогою платформи Open Journal System journals.ontu.eu/index.php/geometry

Вимоги до LaTeX-файлу.

1) Для прискорення процесу обробки статті, використовуйте, будь ласка, клас amsart та стильовий файл d-omega3.sty

\documentclass{amsart}

\usepackage[ukrainian]{d-omega3}

де [ukrainian] - означає мову статті. Вона може бути також англійською [english] або російською [russian].

2) Автори.

Інформація про авторів вводиться наступним чином. Подайте інформацію про першого автора:

\author{Сидоренко В. А.}

email{author-1@mail.org}

\address{Адреса першого автора}

\orcid{Orcidномер} % якщо у автора немає orcid номеру, просто пропустіть цю команду

Якщо у автора немає Orcid-номеру, просто пропустить цю команду. Далі необхідно повторити такі самі команди для кожного з інших авторів статті.

3) Назва статті.

\title[Коротка назва для розміщення на колонтитулах]{Повна назва статті}

4) Анотації.

Анотації можна подавати англійською, українською, чи російською мовами. Щоб додати анотацію використовуйте такі команди:

\abstract{english}{Анотація англійською}

\abstract{ukrainian}{Анотація українською}

\abstract{russian}{Анотація російською}

5) Метадані.

Ключові слова:

\keywords{keyword-1, keyword-2} % keywords,

УДК:

\udc{УДК 517.6544}

Mathematics Subject Classification:

\msc{57R30}

Подяки:

\thanks{Дослідження підтримані грантом...}

6) Щоб згенерувати заголовок статті використовуйте команду:

\maketitle

7) Оточення.

Стильовий файл журналу підтримує такі оточення:

theorem, lemma, corollary, proposition, definition, remark, example, problem, conjecture. assumption.

8) Список посилань.

Рекомендуємо авторам використовувати bibtex для оформлення бібліографії.

Інформацію про використання бібліографії можна знайти за такими посиланнями:

en.wikipedia.org/wiki/BibTeX

www.bibtex.org/Using/

en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Bibliography_Management

Корисним інструментом для генерації BibTeX-файлів є програма JabRef

en.wikipedia.org/wiki/JabRef

www.jabref.org/

9) Шаблон статті і усі стильові файли можна завантажити тут файлів