Proceedings of the International Geometry Center

ISSN-print: 2072-9812
ISSN-online: 2409-8906
ISO: 26324-2012

Рецензування

Порядок рецензування наукових статей, що надійшли в редакцію журналу:

 1. Рукописи наукових статей, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкове рецензування;
 2. Голова редакційної колегії визначає відповідність рукопису статті профілю журналу та вимогам до оформлення;
 3. Після розгляду рукопису статті на засіданні редакційної колегії рукопис направляється на рецензування спеціалісту (доктору або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Якщо стаття не відповідає тематиці журналу, то автора повідомляють про неможливість її публікації;
 4. Тип рецензування - двостороннє сліпе (анонімне). Надіслані рецензентам рукописи являються приватною власністю авторів та включають відомості, що не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей, а також передавати статті на рецензування іншому спеціалісту;
 5. Термін рецензування складає не більше трьох місяців;
 6. Рецензент оцінює:
  • відповідність наповнення статті її назві;
  • структуру статті (предмет дослідження, постановка задачі, хід проведення досліджень, результати і висновки);
  • наявність в статті наукової або технічної новизни;
  • переваги і недоліки статті.
 7. Всі надані до рецензування матеріали в обов'язковому порядку перевіряються щодо плагіату;
 8. Рецензент дає висновок про можливість публікації статті:
  • прийняти статтю;
  • прийняти статтю із незначною доробкою - автору направляється текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументовано відмовити зауваження рецензента, далі рукопис статті розглядається на засіданні редакційної колегії на предмет виконання вимог рецензента;
  • розглянути статтю повторно після суттєвої переробки - автору направляється текст рецензії із запрошенням переробити статтю, далі перероблена автором стаття направляється на повторне рецензування;
  • відхилити статтю – мотивована відмова направляється автору, до повторного розгляду стаття не подається.
 9. Рукописи статей, прийнятих до публікації, автору не повертається;
 10. Рукописи статей, не прийнятих до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору.