Proceedings of the International Geometry Center

ISSN-print: 2072-9812
ISSN-online: 2409-8906
ISO: 26324-2012

Протидія плагіату

Всі публікації, які надходять до реадакційної колегії журналу "Праці міжнародного геометричного центру" перевіряються на унікальність за допомогою програмного забезпечення Unichek на етапі прийняття публікації. У разі виявлення плагіату рукопис відхиляється без можливості повторної подачі.

Довідкова інформація посилання

Плагіат (англ. plagiarism) – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору

Самоплагіат (англ. self-plagiarism) – повторна публікація автором значних за обсягом та ідентичних за формою і змістом своїх же наукових текстів без зазначення факту їх попередньої або одночасної публікації.

Текстовий плагіат – повне або часткове запозичення фрагментів тексту (не видозмінених або модифікованих), що присутній у статях, тезах, звітах, монографіях, рукописах кваліфікаційних робіт, тощо.

Дії, що характеризують процес плагіату:

 1. Видавання чужої роботи за власну.
 2. Копіювання слів або ідей іншої особи без посилання на її праці.
 3. Умисне упущення посилання зі списку джерел.
 4. Надання невірних даних про джерело (наприклад «бите» посилання).
 5. Зміна порядку слів зі збереженням загальної структури речення та без посилання на джерело.
 6. Копіювання великої кількості тексту або ідей із зазначенням посилань на джерела, що в сукупності складають більшу частину статті.

Плагіат класифікують за наступними категоріями:

 1. Точне копіювання без змін (Copy & Paste) та без належного бібліографічного оформлення запозичених фрагментів.
 2. Копіювання із змінами у мовній, лексичній і технологічній інтерпретації (із перестановкою слів, заміною літер, цифр).
 3. Наслідування стилю.
 4. Переклад з іншої мови.
 5. Запозичення ідеї.