Proceedings of the International Geometry Center

ISSN-print: 2072-9812
ISSN-online: 2409-8906
ISO: 26324-2012

Редколегія

Головний редактор

Максименко С.І.
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, профе-сор, завідувач відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України (Україна, Київ)
ORCID: http://orcid.org/ /0000-0002-0062-5188
E-mail: maks@imath.kiev.ua

Науковий редактор

Пришляк О.О.
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри геометрії топології і динамічних систем Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, (Україна, Київ)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7164-807X
E-mail: prishlyak@knu.ua

Відповідальний редактор

Коновенко Н.Г.
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізико-математичних наук ОНТУ, (Україна, Одеса)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8631-0688
SCOPUS ID: 26027059000
E-mail: konovenko@ukr.net

Відповідний секретар

Федченко Ю.С.
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізико-математичних наук ОНТУ, (Україна, Одеса)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7473-3237
E-mail: fedchenko_julia@ukr.net

Редакційна колегія

Балан В.
доктор фізико-математичних наук, професор Політехнічного університету Бухареста, (Румунія, Бухарест)
E-mail: vladimir.balan@upb.ro
Банах Т.О.
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка, (Україна, Львів)
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6710-4611
SCOPUS ID: 6701315535
E-mail: tbanakh@yahoo.com
Ефтехарінасаб К. А.
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник лабораторії топології відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України (Україна, Київ)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4604-3220
E-mail: kaveheft@gmail.com
Задорожний В.Г.
доктор хімічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізико-математичних наук ОНТУ, (Україна, Одеса)
E-mail: aurora14@ukr.net
Зарічний М.М.
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка, (Україна, Львів)
E-mail: mzar@litech.net
Карлова О.О.
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (Україна, Чернівці)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8285-7133
E-mail: maslenizza.ua@gmail.com
Мікеш Й.
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри та геометрії Оломоуцького університету імені Франтишека Палацького, (Чехія, Оломоуцьк)
E-mail: josef.mikes@upol.cz
Матсумото К.
PhD, професор університету Ямагата, "Суспільства Tensor", співробітник журналу "Тензор", (Японія, Ямагата)
E-mail: tokiko_matsumoto@yahoo.com
Михайлюк В.В.
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (Україна, Чернівці)
E-mail: math.analysis.chnu@gmail.com
Мормул П.
професор інституту математики Варшавського університету, (Польща, Варшава)
E-mail: mormul@mimuw.edu.pl
Москалюк С.
доктор фізико-математичних наук, професор, президент Австро-Українського інституту в справах науки і технологій, (Вена, Австрія)
E-mail: moskaliukss@gmail.com
Плахта Л.П.
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (Україна, Львів); Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця (Польща, Краков)
E-mail: PlahtaLP@nas.gov.ua
Полулях Є.О.
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник лабораторії топології відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, (Україна, Київ)
E-mail: polulyah@imath.kiev.ua
Савченко О.Г.
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу Херсонського Державного Університету (Україна, Херсон).
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4687-5542
SCOPUS ID: 33467826600
E-mail: savchenko.al.gr@gmail.com
Сергеєва О.Є.
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізико-математичних наук ОНТУ, (Україна, Одеса)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5534-9563
SCOPUS ID: 7003807845
E-mail: aeserg@ukr.net
Федосов С.Н.
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізико-математичних наук ОНТУ, (Україна, Одеса)
ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-5775-1468
SCOPUS ID: 7005670406
E-mail: snfedosov@ukr.net
Швець В.Т.
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізико-математичних наук ОНТУ, (Україна, Одеса)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8796-5352
E-mail: valtarmax@ukr.net

Технічний редактор

Черевко Є. В.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізико-математичних наук ОНТУ, (Україна, Одеса)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9574-1316
SCOPUS ID: 57197856124
E-mail: cherevko@usa.com