Proceedings of the International Geometry Center

ISSN-print: 2072-9812
ISSN-online: 2409-8906
ISO: 26324-2012

Цілі та сфера діяльності

Метою видання журналу "Праці міжнародного геометричного центру" є консолідація та підтримка досліджень з геометрії, топології та динамічних систем. Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітленням найбільш важливих та актуальних проблем у галузі математики та її застосувань, зокрема у диференціальній геометрії, топології, математичній фізиці та динамічних системах.

    Публікація статей здійснюється за такими напрямками:
  • алгебраїчні методи в геометрії;
  • диференціальна геометрія у цілому;
  • геометрія та топологія диференційованих многовидів;
  • загальна й алгебраїчна топологія;
  • геометричні й топологічні методи у природничих науках;
  • застосування геометричних методів до сучасних задач: механіки суцільних середовищ, теорії управління, математичної фізики.

Застосування до проблем в розвинених і менш розвинених країн вітаються. Статті мають внести значний внесок у теоретичну та / або методологічну літературу з цього питання і містити міцну наукову складову.